Bridge to the Future vindt het belangrijk dat jongeren worden betrokken bij de thema’s. Dit keer hebben studenten van de HAN University of Applied Sciences vragen gesteld aan een aantal van de gastsprekers over het thema Verzoening.

Mpho Tutu, predikant en mensenrechtenactivist, in gesprek met Tonian Campbell, student International Business aan de HAN University of Applied Sciences, over het thema Verzoening

Mpho Tutu, dochter van bisschop Desmond Tutu, woont in Nederland met haar vrouw Marceline van Furth (hoogleraar kindergeneeskunde) sinds hun huwelijk in 2015. Ze moest daardoor het ambt van priester van de Zuid-Afrikaanse anglicaanse kerk neerleggen. Daarvoor was ze directeur van de Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation, die zich inzet voor vrede, sociale rechtvaardigheid en verzoening.

Samen met haar vader schreef ze ‘The Book of Forgiving, the fourfold path for healing ourselves and our world’. Het citaat boven dit stukje komt uit dit boek. Mpho en haar vader leggen uit dat vergeven en verzoenen nodig is op vier fronten. Ten eerste persoonlijk (onszelf vergeven), dan interpersoonlijk (elkaar vergeven), ten derde institutioneel (de structuren waarbinnen we leven) en ten slotte in de gemeenschap en tussen gemeenschappen (vergeven van de fouten van onze gemeenschappen, ons land en andere landen).

Dat maakt benieuwd hoe Mpho Tutu nu kijkt naar het huidige Zuid-Afrika: hoe werken de resultaten van de Waarheids- en verzoeningscommissie door, die in de jaren negentig onder leiding van vader Desmond de misdaden van het apartheidsregime onderzocht? Wat betekent het voor Afrikaanse jongeren van nu?

Vader en dochter beschrijven in hun boek ook de Unbuntu-filosofie. Volgens deze humanistische filosofie worden we pas mens in verbinding met anderen. Ook Nelson Mandela leefde volgens deze filosofie. Welke lessen kunnen we hieruit leren?

  • Stelling: ‘De toekomst van onze planeet hangt af van onze mogelijkheid om te vergeven en te verzoenen’

Het gesprek tussen Mpho Tutu en professor Hamber zal in het Engels plaatsvinden.