Gebaseerd op de documentaire zullen drie educatieve clips gemonteerd worden met vragen en opdrachten voor jongeren uit de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. De vragen zullen door drie hoofdrolspelers uit de documentaire gesteld worden. Deze clips worden gedeeld met onderwijsinstellingen.

Clip 1   10 min  – Vrijheid en onvrijheid

Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, Hoe te komen tot verzoening?

Sophie Lambrechtsen stelt de vraag: Vind jij dat iedereen in NL in vrijheid kan leven?

 

Clip 2 10 min    –  Respect en verdraagzaamheid

In vrede samenleven.

Burgemeester Marcouch stelt de vraag:

Hoe zou jij ervoor zorgen dat verschillende groepen in een gemeenschap in vrede kunnen samenleven?

 

Clip 3 10 min    Discriminatie en racisme

Beeldvorming, vooroordelen, stereotypen.

Gregory Sedoc stelt de vraag: Heb jij weleens gemerkt dat er in jouw omgeving sprake was van discriminatie of racisme?

 

De stichting wil met deze clips jongeren prikkelen om vragen te stellen bij de verhalen van de hoofdpersonen en deze te leggen naast hun eigen ervaringen.

De persoonlijke verhalen en emoties die de hoofdrolspelers in de documentaire delen, kunnen de jongeren motiveren ook hun verhalen over ‘vrijheid en onvrijheid’, respect en verdraagzaamheid en discriminatie en racisme te delen.

Bij elke clip wordt een korte educatieve handleiding geschreven die eindigt in een opdracht.

Bent u geïnteresseerd in het ontvangen van de educatieve handleiding dan kunt u dit laten weten aan onze programmacoördinator via info@bttf.nl