Focus Filmtheater Arnhem

Focus Filmtheater Arnhem verzorgt in samenwerking met Bridge to the Future op woensdag 16 september 2020 om 19:00 uur een bijzondere filmavond met het project Blik op Vrijheid.

Klik hier voor het reserveren van kaarten.

Nu de hele wereld in de ban is van het Corona-virus heeft het thema vrijheid een onverwacht wrange lading gekregen. We ervaren eens te meer hoe kostbaar onze vrijheid is. Om toch stil te staan bij het feit dat 2020 het jaar is waarin we vieren dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, organiseren Stichting Bridge to the Future en Focus Filmtheater een bijzondere filmavond. Op woensdag 16 september om 19:00 wordt het project Blik op Vrijheid vertoond. Onderdeel van dit project zijn zes korte filmportretten van vluchtelingen wier vluchtverhalen zich afspelen in verschillende tijdsgewrichten. Naast de vertoning van deze portretten, is er een zaalgesprek met verschillende betrokkenen.

Project Blik op Vrijheid Stichting Zora
Project Blik op Vrijheid Stichting Zora

Blik op Vrijheid; vluchtverhalen toen en nu
De afgelopen 80 jaar hebben veel mensen moeten vluchten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verlieten velen hun dorp of stad in Nederland en in de decennia daarna zochten mensen hier een veilig thuis. De situatie in hun geboorteland, de reden voor hun vlucht en de manier waarop ze een nieuw leven hebben gevonden, verschilt per land, per tijd en per persoon. Ze hebben ieder een eigen blik op vrijheid.

In zes korte filmportretten vertellen mensen over hun ervaringen met onvrijheid, vluchten en aankomen in een nieuw land. We maken kennis met Teun Jordaan die in 1940 vanuit Rhenen werd geëvacueerd. Met Otto Szauer die in 1956 Hongarije ontvluchtte. En Benito Sanchez die verbannen werd uit Pinochets Chili. Ziba Nillian uit Iran vertelt hoe zij in 1994 met haar gezin vluchtte voor het strenge regime van Ayatollah Khomeiny. Recenter zijn de verhalen van Abdel Tarakji die in 2015 als 16-jarige in zijn eentje vanuit Syrië naar Nederland kwam en Sham Hassan, die in 2016 met haar familie uit Syrië naar Nederland vluchtte.

Klik hier voor het reserveren van kaarten.