Jongeren traject Bridge to the Future Be Aware

Op 10 en 11 juni 2020 hebben 8 groepen eerstejaars studenten van de Academie voor IT en Media Design van Hogeschool Arnhem en Nijmegen als onderdeel van ons jongerentraject Be Aware, online presentaties gegeven aan het bestuur van onze stichting (opdrachtgever), zie screen shots onder. De opdracht maakte ook onderdeel uit van hun eigen curriculum.

De opdracht was om met een product rond het thema ‘’ Verzoening’’, voor de doelgroep ‘’jongeren’’ een bijdrage te leveren aan bewustwording op het gebied van vrede en vrijheid. Met het streven naar verzoening kan je een bijdrage leveren aan gemeenschapsgevoel, solidariteit, vrede. Studenten konden de opdracht dicht bij zichzelf houden, verzoening in hun nabije omgeving, in hun eigen wereld.

De Stichting is onder de indruk van de onderzoeksvaardigheden en creativiteit van de studenten, te meer daar de studenten door Covid-19 uitsluitend online konden samen werken. De uiteindelijke producten zijn allemaal virtueel, maar zouden in een latere fase verder uitgewerkt kunnen worden. Door bezig te zijn met deze opdracht hebben deze 35 studenten meer inzicht gekregen in de elementen die belangrijk zijn bij het oplossen en mogelijk ook voorkomen van conflicten. Het volgende overzicht toont de producten waar de studenten mee gekomen zijn.

Groep 1 School contest. Door het organiseren van een kunstwedstrijd jongeren op een creatieve manier bewust maken van het belang van vrede en vrijheid. Met posters worden jongeren uitgenodigd mee te doen.

groep 1
groep 1

Groep 2 Een pop-up museum rond het thema Pesten, os met geluidsfragmenten van pest opmerkingen, om bezoekers te laten ervaren wat de gevolgen van pesten kunnen zijn en te laten reflecteren op hun eigen gedrag. 

Groep 2
Groep 2

Groep 3 Escape to freedom: Jongeren moeten samenwerken om te kunnen ontsnappen en vervolgens samen te leven in vrede en vrijheid, gebruik makend van vertrouwen en duidelijke communicatie. Doel is dat beide groepen beseffen dat ze samen sterker zijn.

Groep 3
Groep 3

Groep 4 Interactief verhaal over verzoening in app vorm. Jongeren kunnen in het verhaal dat gaat over mogelijke conflicten binnen vriendschappen in de app keuzes maken en zo de loop van het verhaal beïnvloeden. Op deze manier krijgen de jongeren inzicht in het omgaan met conflicten en raken ze zich bewuster van de escalerende en de-escalerende werking van woorden.

Groep 4
Groep 4

Groep 5 Een app die je helpt inzicht te krijgen in je eigen interne conflicten en je helpt bij het verzoenen met je zelf om zo beter in staat te zijn je te verzoenen met anderen. Bij deze app kun je je eigen anonieme avatar kiezen. Een avatar is een grafische representatie van een gebruiker of van het karakter of de persona van de gebruiker. Leeftijdsgenoten helpen je.

Groep 5
Groep 5

Groep 6 Wandel app door Arnhem waarbij je na het scannen van een QR code inzicht krijgt in hoe Arnhemmers vroeger met conflicten omgingen die in hun stad plaatsvonden en zich wisten te verzoenen. Er wordt gebruik gemaakt van technieken als Augmented Reality en hologram effecten.

Groep 6
Groep 6

Groep 7 Een Instagram account waar stellingen rond het thema Conflict en Verzoening geplaatst worden en waar jongeren met elkaar het gesprek daarover aangaan, een moderne vorm van confereren.

Groep 7
Groep 7

Groep 8 Een combinatie van een wat luchtigere lock-up room waar jongeren moeten samenwerken om conflicten op te lossen om te ontsnappen met een wat serieuzere talk show over het onderwerp Verzoening. Er is ook meteen een nieuw logo voor de stichting ontworpen.

Groep 8
Groep 8

Een van de begeleidende docenten merkte op dat het onderwerp Verzoening voor veel studenten niet eenvoudig was, het is geen tastbaar onderwerp zoals ”Promoot een nieuwe fietsroute”. Het vergde veel onderzoek en denkkracht van de studenten. Het is des te knapper om te zien waar de studenten mee kwamen.

Dat de samenwerking tussen de stichting en het onderwijs zeer positief was blijkt uit de volgende woorden van één van de betrokken docenten na de presentaties van 10 juni 2020:

‘’…De opdracht van de Stichting Bridge to the Future met als thema verzoening heeft de studenten veel gegeven en heeft ook veel opgeleverd. We waren allen unaniem onder de indruk van hun werk. …..Nogmaals dank voor de waardevolle bijdrage aan ons onderwijs…