Tekst van professor J. Pekelder op de conferentie 2019

Bridge to the Future, Arnhem, 20 september 2019, “Duitsland Keerpunt”

Wat mij altijd nog fascineert van Duitsland is de volledige ommekeer na 1945. De unieke mentale worsteling met het bruine verleden heeft de politieke mentaliteit totaal veranderd. Duitsers duiken daarom graag weg, als Europa om Duits leiderschap schreeuwt. Dat ergert ons Nederlanders soms, want bij een al te schuldbewuste reus is het slecht schuilen. Zal Duitsland op dit punt veranderen?

Prof.dr. Jacco Pekelder
Prof.dr. Jacco Pekelder

Prof.dr. Jacco Pekelder (1967) groeide op in Twente, aan de Nederlands-Duitse grens. Hij studeerde geschiedenis in Utrecht, waar hij in 1998 promoveerde op de Nederlandse verhouding tot communistisch Oost-Duitsland (Nederland en de DDR. Beeldvorming en betrekkingen, 1949-1989, Uitgeverij Boom). Vervolgens werkte hij als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen (CPG) en als onderzoekscoördinator bij het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). Eind 2007 keerde hij terug aan de Universiteit Utrecht, waar hij tegenwoordig Universitair Hoofddocent in de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen is. Sinds 2015 is hij daarnaast Honorarprofessor für die Neueste Geschichte Westeuropas aan de Universität des Saarlandes in het Duitse Saarbrücken. Sleutelpublicaties zijn Sympathie voor de RAF. De Rote Armee Fraktion in Nederland, 1970-1980 (Mets & Schilt, 2007), Nieuw nabuurschap. Nederland en Duitsland na de val van de Muur (Uitgeverij Boom, 2014) en de mede door hem uitgegeven bundel De wereld volgens Nederland. Nederlands buitenlands beleid in historisch perspectief (Uitgeverij Boom, 2015). Momenteel schrijft hij een boek over de reacties van de buurnaties van Duitsland op de Duitse eenwording in de negentiende eeuw en de terugkeer van de Duitse kwestie in de onze.

Meer over dit laatste project in deze kennisclip: ‘A question of leadership: Germany in Europe’, YouTube UUHistory channel, #1, Utrecht University.

Klik HIER voor de lezing van professor Pekelder