Duitsland moet leren te ‘spelen’ met modern leiderschap

Otto Fricke, bekend parlementariër van de Freie Demokratische Partei is sinds 2002 lid van de Duitse Bondsdag. Door zijn verschillende functies in de Bondsdag en zijn partij (onder andere als lid van het comité voor de begroting) heeft hij geregeld contact met Europese politici. Hij is dan ook zeer vertrouwd met de betekenis van ‘waarden’ in het Duitse buitenlandse beleid en het op de geschiedenis gebaseerde bewustzijn van de Duitse verantwoordelijkheid.

In zijn toespraak, in het Nederlands, zal hij uitleggen waarom het belangrijk is dat Duitsland leert om te gaan met een modern leiderschap in de EU. In zijn visie is dat niet alleen van belang voor Duitsland zelf maar ook voor Europa. De Europese verworvenheden zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en solidariteit. Om deze in een snel veranderende wereld te behouden en ook om evenwicht te bewaren, zal Duitsland leiderschap moeten tonen zonder zich te gedragen als ‘de leider’.

Otto Fricke (53) is lid van het Duitse Parlement, de Bondsdag, en budgettaire woordvoerder van de Freie Demokratische Partei (FDP)-fractie. Na zijn middelbare school diploma en de militaire dienst, die deels in Nederland heeft plaatsgevonden, hij studeerde rechten in Freiburg.

Zijn eerste staatsexamen was in 1992, de tweede volgde in 1995 in Düsseldorf. Sindsdien heeft hij gewerkt als advocaat in Krefeld-Uerdingen. Van 2002 tot 2013 was hij lid van de Bondsdag, van 2005 tot 2009 voorzitter van het comité voor de begroting en van 2009 tot 2013 parlementair directeur van de FDP-fractie. Van 2009 tot 2013 hij had de leiding van de Duits-Nederlandse parlementaire groep. Sinds 2013 is hij werkzaam als management consultant in Berlijn voordat hij werd herkozen in 2017. Otto Friecke spreekt vloeiend Nederlands