Jongeren traject Bridge to the Future Be Aware

Het Jongeren traject Bridge to the Future- Be Aware vormt een goede aanloop naar en voorbereiding op de komende conferentie, waar Nederlandse en Duitse jongeren deel zullen uitmaken van een panel dat zal spreken over het thema Duitsland-Keerpunt.

Onderwijs (interactieve) lezingen

Be Aware richt zich op activiteiten met jongeren en draagt zo bij aan bewust wording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid. Deze activiteiten vinden plaats in de vorm van gastlessen, lunch colleges en masterclasses op VWO-scholen, HBO-instellingen en universiteiten, verzorgd door Bertjan Verbeek, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud universiteit. Dit jaar staat de verwerking van verleden (ook van gebeurtenissen in het verleden van Nederland) centraal. Bertjan Verbeek zal ook een lezing geven aan een Duits-Nederlandse Summerschool in Juni op de Radboud Universiteit in Nijmegen.

In gesprek met jongeren

Als voorbereiding op de conferentie heeft Be Aware heeft inmiddels een Brainstorm sessie gehad met studenten van Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) rond het thema Verwerking van het verleden, en de aansluiting van dit onderwerp met het heden; het behoud van democratie. Deze jongeren zich vooral zorgen te maken om de negatieve rol die Sociale Media kunnen spelen en ze wezen op het belang van het kunnen onderscheiden van Fake News. Zij merkten op dat goed onderwijs hierbij van essentieel belang is!

Minor Circulaire Economie Emma Nijman en Yannick Visbeek
Minor Circulaire Economie Emma Nijman en Yannick Visbeek

Onderwijs projecten

Bij verschillende studierichtingen van de HAN worden projecten uitgevoerd rond het thema Duitsland: Keerpunt; bij de minor Circulaire Economie, in het kader van Sociale Cohesie, hebben twee studenten onderzoek gedaan naar keerpunten in de economische betrekkingen tussen Duitsland en Nederland na de tweede wereldoorlog. Zij presenteerden hun bevindingen aan medestudenten, docenten en enkele vertegenwoordigers van bedrijven. Bij de lerarenopleiding Geschiedenis maakt een studente als afstudeeropdracht lesmateriaal rond het thema voor 12 tot 15-jarigen. Bij de lerarenopleiding Duits gaan studenten met het thema van de conferentie aan de slag bij het vak Taalvaardigheid.

Focus Filmtheater

In Focus Film theater zullen op de drie donderdagavonden voorafgaand aan de conferentie speciaal geselecteerde films rond het thema Duitsland Keerpunt getoond worden.  Bertjan Verbeek zal een van de films inleiden en er zullen ook speciaal op jongeren gerichte rondetafelgesprekken rond de films georganiseerd worden.