Foto Gerard Burgers

Herinnering levend houden

“Arnhem is in zijn psyche pas te begrijpen als je de geschiedenis kent van De Slag om Arnhem in 1944 en van de daaropvolgende evacuatie en de terugkomst van de Arnhemse bevolking in 1945.” Aldus Herman Kaiser bij zijn installatie als burgemeester van Arnhem.

Hij beloofde bij de herdenkingen actief te zullen zijn om de herinnering aan wat in deze stad is gebeurd tijdens en kort na de oorlog ook voor de toekomstige generaties levend te houden.

Zijn toespraak bij de opening van de 9e conferentie met als thema Onschuld zal daarvan getuigen.