Vrouwen, vrede en veiligheid

Al in oktober 2000 nam de Veiligheidsraad van de VN unaniem Resolutie 1325 aan, getiteld: Vrouwen 2000: Gender-gelijkheid, Ontwikkeling en Vrede voor de 21ste eeuw. Men was bezorgd over het toenemend aantal slachtoffers onder burgers in gewapende conflicten, vooral vrouwen en kinderen. Dat had weer gevolgen voor de mogelijkheden voor vrede en verzoening.

Vrouwen zijn niet alleen slachtoffer, zij spelen ook een belangrijke rol in het voorkomen en oplossen van conflicten en moeten daar in gelijke mate bij betrokken worden. Hoewel het gender beleid sindsdien hoog op de agenda staat bij tal van militaire en andere organisaties, is de praktijk vele malen weerbarstiger. Verschillen in ontwikkeling en tussen culturen spelen daarin een belangrijke rol.

Kapitein Yvette Foliant is jurist bij Defensie en keerde in mei 2013 terug uit Afghanistan. Zij was daar de gender adviseur van de noordelijke commandant van de ISAF-troepen (NAVO). Ze had veel contact met vrouwen bij de Afghaanse politie en het leger, ervoer het lot van vrouwen in gevangenissen en organiseerde een ‘female shura’ met Afghaanse vrouwelijke leiders en internationale partijen. Nu traint zij via het Civil-Military Cooperation Centre of Excellence anderen die worden uitgezonden.

Op de conferentie over Knagend Geweten vertelt zij wat er bij komt kijken om de VN-resolutie 1325 in praktijk te brengen.