Keer het tij, de tijd dringt

In haar voorlaatste Kerstboodschap riep toen nog koningin Beatrix op tot meer zorg voor de aarde, natuur en milieu. Haar bevlogen uitspraken riepen uiteenlopende reacties op, maar Wouter van Dieren diende de critici in NRC van repliek: “Om het tij te keren, dienen de betrokkenen te beseffen dat zij krachten oproepen die de beschaving en de economie vernietigen. … Haat jegens natuur, milieu, cultuur en wetenschap, in naam van de volksgeest, loopt niet goed af.”

Met het rapport De grenzen aan de Groei kreeg de Club van Rome in 1972 in één klap bekendheid. Het milieu kwam wereldwijd op de agenda. Wouter van Dieren is lid van de Club van Rome en stond aan de wieg van de Nederlandse en internationale milieubeweging. Hij is oprichter en directeur van IMSA Amsterdam, een bureau voor onderzoek en advies rondom milieu, duurzaamheid en innovatie. Eind september 2013 organiseert hij de 4e editie van het Springtij Forum, een driedaags duurzaamheidscongres op Terschelling.

Uit de uitnodigingsbrief van Sophie Lambrechtsen aan Wouter van Dieren: “Onder de indruk van uw levenswerk, van de Club van Rome tot het Springtijfestival, willen we u vragen op onze conferentie hierover te berichten. … Onze traagheid te luisteren naar een onheilsprofeet is duurzaam … onwil, ongeloof, onmacht, angst, ‘wat heet’ niet willen weten. Maar de tijd dringt en er is zeker Knagend Geweten.”

Het milieu en de grenzen aan de groei zijn actueler dan ooit. Wij mogen ons geweten niet sussen met het idee dat anderen zich daar druk over maken. Wouter van Dieren maakt ons daarvan bewust op Bridge tot the Future 2013, waarin het thema Knagend Geweten is.