Ecologisch evenwicht pijler voor vrede en veiligheid

“Bijensterfte is een breed probleem dat om een brede aanpak vraagt.” Aldus Jeroen van der Sluijs. “Als de natuur goed in evenwicht is, zijn er geen plagen en heb je geen landbouwgif nodig.” Sinds tien jaar is Jeroen van der Sluijs betrokken bij het onderwerp bijensterfte. Als universitair hoofddocent Nieuwe risico’s bij de Universiteit van Utrecht deed hij uitgebreid onderzoek en verzorgt hij veel publicaties en lezingen.

De wetenschappelijke controverse over de effecten van insecticiden is hoog opgelopen. Jeroen van der Sluijs plaatst de bijensterfte en haar gevolgen in een breder kader, namelijk dat van de ecologische veiligheid. Die vormt een belangrijke pijler voor een leefbare wereld, voor vrede. De bijensterfte is daarmee een indringend voorbeeld van de bedreiging van de leefbaarheid.

Jeroen van der Sluijs pleit met anderen voor het strafbaar stellen van ecocide, het vernietigen van het ecosysteem van onze planeet. “Er zijn uit de hele wereld signalen dat de insectenrijkdom in hoog tempo verdwijnt als gevolg van het gebruik van pesticiden die lang in het milieu blijven. Als je alle veerkracht eruit weghaalt, wordt de natuur, wordt het leven heel kwetsbaar.”

“Wij zijn verheugd dat Jeroen van der Sluijs over dit dringende, actuele en voor de planeet universele onderwerp wil komen spreken.” Aldus Sophie Lambrechtsen.