Eerbiedig mensenrechten, altijd en overal

“De langdurige bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël is hardvochtig en in strijd met internationaal recht.” Aldus de heer Dries van Agt, spreker op de komende conferentie met als thema Knagend Geweten. “Alleen een rechtvaardige oplossing van dit conflict, gebaseerd op het internationale recht, kan de vrede brengen waar velen, zowel in Israël als in Palestina en ook elders, naar hunkeren.”

De heer Van Agt signaleert een gebrek aan politieke wil, ook in Nederland, om op te komen voor het internationaal recht, het beschermen van mensenrechten daaronder begrepen, in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Op zijn website geeft hij uiting aan zijn verontwaardiging en verweert hij zich tegen kwalijke bejegeningen. En uit hij zijn bewondering voor Palestijnen én Israëli’s die zich inspannen voor een rechtvaardige vrede. Om een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige oplossing heeft de heer Van Agt in 2009 met geestverwanten de Stichting Rights Forum opgericht.

Uit de uitnodigingsbrief van Sophie Lambrechtsen aan de heer Van Agt: “Diep onder de indruk van uw gevecht – alsof geen leeftijd telt – willen we u vragen op onze conferentie hierover te berichten en ons knagend geweten te mobiliseren. Het Midden Oosten is sinds Abraham misschien het brandpunt van onze Westerse beschaving waar nu juist tegen alles in ook het dieptepunt zich manifesteert: onmacht tot samenleven, delen, respecteren, verzoenen of vergeven, alle joods/christelijke waarden worden met voeten getreden. Alleen al daarom zouden wij ons allen bij dit conflict betrokken moeten voelen en ons de betekenis van het Rights Forum ter harte nemen.”