Compassie: bewust geleefde verbinding

Foto Rolf Hensel

“Het begint met simpele dingen: hoe leef je, hoe begin jij je dag? In stilte of met de tv aan? Maak je tijd om echt te luisteren naar iemand die je nodig heeft, je kind, je partner, jezelf? Compassie begint voor mij bij een bewust geleefde verbinding.” Aldus prinses Irene.

“Wij zijn vergeten dat we deel uitmaken van een groter geheel dan de menselijke samenleving. De essentie van de bewustzijnscrisis is dat we ons buiten de natuur zijn gaan plaatsen. We zijn ons er niet meer van bewust dat de gezondheid van de aarde en die van de mens samen gaan. Wat we de aarde aandoen, doen we onszelf aan. Oftewel de toestand van de aarde spiegelt onze innerlijke gezondheid.

Het materialisme heeft een gigantische ruimte ingenomen en ons innerlijk, onze innerlijke natuur, onze ziel ligt begraven onder stapels entertainment. Als we werkelijk zouden beseffen dat we deel uitmaken van een groter geheel dan de menselijke samenleving, en dat in feite alles met alles verbonden is, dan zouden we totaal andere besluiten nemen want dan zal ons uitgangspunt zijn: het welzijn van alle leven.

We kunnen niet bestaan zonder de overige levensvormen
We hebben ieder een individuele verantwoordelijkheid voor ons eigen leven. Maar het mooie is dat we niet kunnen bestaan zonder de overige levensvormen: onze medemensen, de mineralen, planten, dieren. Onderlinge verbondenheid heeft consequenties: iedere gedachte waar onze handelingen uit voortkomen heeft dan immers effect op alle leven. En daarmee hebben wij mensen, een uniéke verantwoordelijkheid ten opzichte van alle leven op aarde en daarbuiten: wij kunnen overzien en wéten wat we doen. Een verdere consequentie is dat ieder mens meetelt, ieder mens belangrijk is in haar/zijn denken en handelen en we de toekomst van de aarde en al het leven daarop samen bepalen, omdat alles verbonden is.

Foto Rolf Hensel

Waarom is een dag van reflectie over compassie nodig? Omdat wij mensen beide kanten in ons hebben; aan de ene kant zijn wij in staat tot onvoorstelbaar machtsmisbruik, oorlog en verwoesting; aan de andere kant tot een open hart voor de ander, en voor jezelf in alle eerlijkheid.

Oorlog komt voort uit de illusie van afgescheidenheid en is daar de ultieme uiting van. Op het moment dat we begrijpen dat we deel uitmaken van de natuur en we uit de afgescheidenheid en in de verbinding van en met het leven stappen, valt het hele systeem dat gebouwd is op afgescheidenheid uit elkaar.

Het initiatief voor de conferenties, op een plaats als deze, herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om vanuit innerlijke helderheid de inter-relatie van alle leven te durven ervaren en aan te gaan.

Lees hier de inleiding van Irene van Lippe-Biesterfeld.

Bekijk hier de video.