Compassie en de stad

Foto Rolf Hensel

“Onze wereld is enorm veranderd.” Aldus Job Cohen. “Als gevolg van vijf grote bewegingen, die met elkaar samenhangen: individualisering, democratisering, privatisering, secularisering en globalisering. De vertrouwde zuilenmaatschappij maakte plaats voor een wereld waarin ieder kan leven zoals hij wil, zijn stem kan laten horen. De komst van migranten in steden liet mensen verhuizen zonder dat ze verhuisd zijn, de wereld om hen heen veranderde.

De boel bij elkaar houden
Het verdwijnen van de traditionele verbanden maakt dat iedereen nu zelf moet bedenken waarom hij op deze aarde is. Je bent meer op jezelf aangewezen. Dat lukt de een beter dan de ander. Onze samenleving is veranderd. De kunst wordt in toenemende mate om ‘de boel bij elkaar te houden’. Het individualisme brengt met zich mee dat er minder oog is voor wat de ander wil. Dat kan botsen met wat jij wilt. Je houden aan regels, de rechtstaat in stand houden is belangrijk, als je echt de boel bij elkaar wilt houden.”

Lees hier de inleiding van Job Cohen.

Bekijk hier de video.