Compassie en de stad

“De boel bij elkaar houden”, dat zag Job Cohen als eerste opdracht bij zijn aantreden als burgemeester van Amsterdam. Hoe kan je in een stad met 175 nationaliteiten behoorlijk samenleven? Geen stad in Nederland is zo divers en multicultureel als Amsterdam. Voor velen de aantrekkingskracht van de stad, voor anderen een bron van onbehagen.

Het thema Compassie ligt Cohen dan ook na aan het hart.