Verzoening

Foto Henk Gerritsen

“De peuter die ik toen was had al de les der lessen geleerd toen de Gestapo ons ouderlijk huis in Amsterdam was binnengedrongen. De Gestapoleider had in mijn ogen gekeken en gezegd: “Jammer dat dit een Joods kind is.” Mijn vader had geantwoord: “Gelukkig dat hij een Joods kind is want wat hem ook zal gebeuren, hij zal nooit het kind zijn van moordenaars.” De ogen van de leider vulden zich met tranen. En die tranen hebben ons leven gered. Zij zijn weggegaan en gaven ons een nacht respijt en de les wanneer een blik van een baby het hart nog bereiken kan, ook al is het overwoekerd met haat…

Wij hebben elkaar, jongeren en ouderen, hartstochtelijk nodig. Het handvest voor de aarde roept ons op om een waarachtige wereldwijde alliantie te vormen, om zorgzaam te zijn voor de aarde en allen die daarop leven en een eind aan abjecte armoede te maken. Het Handvest voor Compassie wijst ons erop dat de gouden regel ons daartoe de kracht geeft: houd van de ander als van jezelf, doe een ander aan wat je zelf zou willen ondervinden.”

Lees hier de inleiding van Awraham Soetendorp.

Bekijk hier de video.