Prof. dr. Paul Sars (1960) is sinds 2004 hoogleraar Duitse tcal en Cultuur, in het bijzonder Duitslandstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn oratie had als titel: Asymmetrische Grenzen: ‘…Schmerz, der die Länder verbrüdert …’ Sars studeerde behalve Duitse taal en letterkunde ook filosofie. Deze studie rondde hij cum laude af met een scriptie over Heidegger. Vervolgens promoveerde hij op het werk van de dichter Paul Celan.

Paul Sars is al vanaf 1988 verbonden aan de Radboud Universiteit, was jarenlang hoofd van het Studium Generale en secretaris van het College van Bestuur. Nu is hij behalve hoogleraar ook decaan (directeur) van de letterenfaculteit. Met zijn collega dr. Friso Wielinga in Münster ontwikkelde hij een tweejarige masteropleiding voor Nederlandse en Duitse studenten die ‘sleutelposities’ willen bekleden in de economische, bestuurlijke en culturele betrekkingen tussen beide landen.