Awraham Soetendorp (1943) werd in Amsterdam geboren, maar werd vanwege de oorlog ondergebracht bij pleegouders op een onderduikadres in Velp. Vanaf 1948 woonde hij met zijn ouders vijf jaar in Israel. Hij doorliep de middelbare school in Amsterdam en studeerde in Engeland en in de Verenigde Staten.

Vanaf 1968 was hij rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag, waar hij in 2008 afscheid nam. Hij gaf bij die gelegenheid aan zich de komende zeven jaar te willen wijden aan ‘onderwijs voor alle kinderen’. Hij is oprichter van het Fonds Hoop voor Kinderen, president van de Europese regio van de Wereld Unie van Progressief Jodendom en zet zich binnen de beweging One Voice in voor het bijeenbrengen van vredesgroepen in Palestina en Israel.

Soetendorp lanceerde het Charter of Compassion in Nederland, een initiatief van Karen Armstrong dat in november 2009 in 32 landen werd gepresenteerd. ”De Charter gaat er vooral om dat je mensen moet behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden”, zei de rabbijn bij die gelegenheid.

Uit de uitnodigingsbrief van Sophie Lambrechtsen aan rabbijn Soetendorp: “Het ligt hier voor de hand ons af te vragen hoe wij zelf in Nederland met zwarte bladzijden omgaan, om de ander beter te begrijpen en misschien de mogelijke meerwaarde daarvan te mogen ervaren. Na alles wat we naar onze Joodse medeburgers hebben gedaan en/of nagelaten wilden we van ondenkbaarheden niet weten en voerden we Politionele Acties. Recenter konden we in Srebrenica het ondenkbare aanzien en niet voorkómen. Hebben we dit verwerkt? Onszelf vergeven?

Elders bestaan dan rituelen om tot vergeving en verzoening te komen. Voor ons gaat het erom hoe door verwerking tot innerlijke bevrijding te komen en elkaar als mens te kunnen erkennen, dader en slachtoffer, vriend en vijand.

Langs de graven van onbekende burgerslachtoffers van de Slag om Arnhem op het kerkhof in Oosterbeek staat een spreuk van de Baal Sjem Tov op een koperen band gegraveerd: ‘Vergeten is ballingschap, herinneren is bevrijding’. Is dit het geheim? We hopen dat u vanuit uw hart en grote wijsheid ons wilt voorgaan over dit proces van verwerking, vergeving en verzoening.”