The bridge to peace rests on pillars of justice

Foto Henk Gerritsen

Met dit motto als titel hield Sang-Hyun Song, president van het Internationaal Strafhof, een inleiding over het ontstaan en de rol van het Strafhof, dat zich richt op ernstige misdaden door individuen begaan.

Het Strafhof roept politieke aanvallen op, maar het leidt ook tot ander gedrag door de dreiging van vervolging, soms zelfs tot het afzien van wreedheden. “Als ook maar één krijgsheer hierom besluit kindsoldaten te laten gaan dan mag het Hof een succes worden geacht.”

Lees hier de inleiding van key-note speaker Sang-Hyun Song.