Foto Henk Gerritsen

Na de pauze volgde een panelgesprek met:

  • generaal-majoor Ton van Loon, voormalig commandant de ISAF-troepen in Zuid-Afganistan
  • mr. Geert Corstens, president van de Hoge Raad
  • Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland
  • Annick van Lookeren Campagne, beleidsadviseur bij Oxfam Novib

Het panelgesprek werd geleid door Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire hulpverlening en wederopbouw aan de Universiteit in Wageningen.

Van Lookeren Campagne wees erop dat humanitaire organisaties soms het land uit moeten als gevolg van vervolging door het Internationaal Strafhof. “De bevolking betaalt dan wel een hoge prijs.” Van Loon pleitte voor het samen optrekken van militairen en humanitaire organisaties.

“Militairen zijn geen tovermiddel, maar Internationale Strafhoven ook niet”, concludeerde Thea Hilhorst halverwege de discussie. De panelleden waren niettemin blij met de totstandkoming van het Internationaal Strafhof en met wat er tot nu toe is gebeurd.

Lees hier de tekst van het statement van Geert Corstens.

Lees hier een uitgebreid verslag van het panelgesprek.