“Maatschappelijk betrokken ondernemen zit in ons DNA”. Onze oprichter was ruim 200 jaar geleden al betrokken bij maatschappelijke en culturele initiatieven die kleur gaven aan de stad. Wat dat betreft is er in de afgelopen twee eeuwen weinig veranderd bij De Kempenaer Advocaten. We werken graag samen met lokale bedrijven en organisaties, die net als wij willen bijdragen aan een duurzame en prettige woon-, werk- en leefomgeving.

De betrokkenheid van ons kantoor en onze medewerkers uit zich onder meer in de sponsoring van lokale goede doelen, kunst, cultuur, mode en sport. Dat doen we door juridische ondersteuning achter de schermen te bieden. Maar ook door zitting te nemen in besturen of raden van toezicht. Samen zoeken we de verbinding en dragen we actief bij aan onze maatschappelijk verantwoordelijkheid voor de stad en haar inwoners.

Bridge to the future is een van die initiatieven waaraan we ons graag verbinden. De doelstelling van de stichting en de wijze waarop belangrijke onderwerpen aan de orde worden gesteld, spreken ons aan. Verzoening, Vrijheid, Compassie, Onschuld, e.d. zijn thema’s waarmee ook wij in onze rechtspraktijken te maken hebben. Het is goed dat hierbij wordt stilgestaan en dat we hierover met elkaar in gesprek gaan en blijven. Voor ons dus genoeg redenen om sponsor te worden!”