20 september 2019: Kijken naar Duitsland
‘Duitsland Keerpunt’ is het thema van de conferentie Bridge to the Future

In het reine komen met het verleden. Dat vraagt veel van een persoon, een volk of een heel land. Maar wie een zoektocht naar zichzelf onderneemt, staat steviger in de schoenen. Dat laatste gaat ook op voor Duitsland. De Tweede Wereldoorlog achter ons laten, dat lukt niemand. Maar het keerpunt waarop relaties normaliseerden en Duitsland zich ontpopte als blijvende pleitbezorger van – en een voorbeeld voor – een verenigd en welvarend Europa, ligt alweer ver achter ons. Hoe ging dat eigenlijk? En wat leren wij ervan?

‘Duitsland Keerpunt’ is op vrijdag 20 september 2019 het thema van de conferentie van Bridge To Future. De jaarlijkse en toonaangevende conferentie op het gebied van vrede en veiligheid, vindt zoals altijd gelijktijdig plaats met de Airborne herdenkingen in en rond Arnhem. De locatie is wederom Musis Sacrum in Arnhem.

Tijdens de conferentie belichten Duits en Nederlandse gastsprekers de manieren waarop Duitsland omging met de heftige erfenis van de Tweede Wereldoorlog: een van de meest bloedige conflicten in de geschiedenis van de mensheid.  Het was een strijd tussen totalitaire en democratische ideeën enerzijds en anderzijds een ongekende aaneenschakeling van gruwelijkheden.

Van wanhoop naar hoop
Maar uit de wanhoop en verwoesting rezen hoop en de fundering van het internationaal humanitair recht, mede op basis van het tribunaal van Nürnberg. De rookwolken van de oorlog waren nog niet weggetrokken, of de Verenigde Naties waren een feit. Maar de grootste trauma’s waren te verwerken bij hen die ten prooi vielen aan het fascisme. Ook in Duitsland was werk aan de winkel. Het Duits heeft met ‘Vergangenheitsbewältiging’ een mooi woord voor omgang met het verleden. In het Engels zou je het ‘closure’ kunnen noemen. In Nederland spreken we van afsluiting.

Kijken naar Berlijn
En al sluiten de wonden van de Tweede Wereldoorlog nooit helemaal, met dank aan genormaliseerde relaties kon Duitsland uitgroeien tot de economische motor van een welvarend Europa. Het keerpunt ligt lang en breed achter ons. We kijken niet met afkeer richting Berlijn, maar met de verwachting dat Duitsland antwoorden biedt op nieuwe en toekomstige crisissituaties. ‘Wir schaffen das’, horen we Angela Merkel nog zeggen rond de meest recente Europese vluchtelingencrisis. Ook rond de Brexit zijn veel ogen gericht op het Duitse leiderschap.

Sprekers nemen u mee
Voor de conferentie ‘Duitsland – Keerpunt’ heeft Bridge To Future weer interessante sprekers gestrikt. Zij nemen u op vrijdag 20 september 2019 mee in persoonlijke en spirituele, militaire, politieke en economische overwegingen als het gaat om ‘Vergangenheitsbewältiging’. Hoe ging dat in z’n werk? Een wat zal of moet de rol van Duitsland in de toekomst zijn?