De Arabische Lente gaf hem en ons indertijd hoop, maar hij voorzag ook de risico’s van de door de bevolking in gang gezette omwentelingen. EU-commissaris en eerste vice voorzitter van de commissie Juncker Frans Timmermans spreekt op de Conferentie Bridge to the Future over Geweldloos verzet. En over actuele ontwikkelingen binnen Europa waar de rechtsstaat her en der wordt bedreigd. Welke rol kunnen burgers daarin spelen?